MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  1. ‘MÜŞTERİ’ ; (sözleşmede bundan sonra "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

  1. ‘ENM İÇ VE DIŞ TİCARET SAN.LTD.ŞTİ’ ; (sözleşmede bundan sonra "TEDARİKÇİ" olarak anılacaktır)

ENM İÇ VE DIŞ TİCARET SAN.LTD.ŞTİ
İstiklal Mh Şair Nesimi Sk No 19-21/2

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle MÜŞTERİ, sözleşme konusu hizmetin siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

TEDARİKÇİ : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

MÜŞTERİ : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : TEDARİKÇİ’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti TEDARİKÇİ’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : TEDARİKÇİ ve MÜŞTERİ’yı,

SÖZLEŞME : TEDARİKÇİ ve MÜŞTERİ arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ’nın, TEDARİKÇİ’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. TEDARİKÇİ BİLGİLERİ

Firma Ünvanı: ENM İÇ VE DIŞ TİCARET SAN.LTD.ŞTİ

Adres:  İstiklal Mh Şair Nesimi Sk No 19-21/2

Eposta: info@unutmakyok.com

5. MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Hizmeti Alacak Kişi
Telefon

 

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini  TEDARİKÇİ’ye ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. TEDARİKÇİ tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

       

Hizmet Bedeli

     

Toplam :

 
         

 

Ödeme Şekli ve Planı

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

 

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, TEDARİKÇİ tarafından MÜŞTERİ' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu aldığı hizmeti veya MÜŞTERİ’nın gösterdiği adresteki yerde canlı telefon görüşmesi yapılacaktır. Rezervasyon saatinden 4 saat öncesine kadar rezervasyon iptal edilebilir komisyon masrafları düşülerek müşteriye ödemiş olduğu ücret iade edilir rezervasyon saatine 4 saat kala yapılmayan iptaller için ücret iadesi yapılması

9.3. MÜŞTERİ, Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, TEDARİKÇİ’nın sözleşme konusu hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. MÜŞTERİ, Sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ veya MÜŞTERİ’nın gösterdiği adresteki yapılan görüşme ve/veya tesliminden sonra MÜŞTERİ'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından TEDARİKÇİ'ya ödenmemesi halinde, MÜŞTERİ Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri, hizmet bedelini TEDARİKÇİ’ya ait olacak şekilde TEDARİKÇİ’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. TEDARİKÇİ, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini TEDARİKÇİ’dan talep etme hakkını haizdir. MÜŞTERİ tarafından rezervasyon saatine 4 saat kala iptal edilmesi halinde MÜŞTERİ’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine ilgili komisyon masraflar düşülerek nakden ve defaten ödenir. MÜŞTERİ’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, hizmet bedeli MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından MÜŞTERİ hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra MÜŞTERİ’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, MÜŞTERİ, olası gecikmeler için TEDARİKÇİ’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. TEDARİKÇİNIN, MÜŞTERİ tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla MÜŞTERİ’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi kabul etmekle TEDARİKÇİ’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.7. MÜŞTERİ, sözleşme konusu mal/hizmeti aldıktan sonra hizmeti başarı ile aldım onayı verdiğinde Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, MÜŞTERİ’ya aittir.

9.8. MÜŞTERİ ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün MÜŞTERİ’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, TEDARİKÇİ, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini MÜŞTERİ’dan talep edebilir. MÜŞTERİ’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise TEDARİKÇİ, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.9. MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, TEDARİKÇİ’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, TEDARİKÇİ’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.10. MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran MÜŞTERİ’yı bağlayacaktır.

9.11. MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.12. TEDARİKÇİ’ya ait internet sitesinin üzerinden, TEDARİKÇİ’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler MÜŞTERİ’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.13. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, TEDARİKÇİ’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TEDARİKÇİ’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9.14. Müşteriden gelen rezervasyon taleplerini zamanında gerçekleştirmeyen üyeleri ücret iadesi olmaksızın sistem yönetici engelleyebilir bir daha sisteme üye olmasına kapatılabilir

 

10. CAYMA HAKKI

10.1. MÜŞTERİ; yapmış olduğu rezervasyon saatinden 4 saat öncesine kadar istediği zaman siparişini iptal edebilir MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

a) İade formu,

b) İade edilecek hizmetin ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

c) TEDARİKÇİ, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve MÜŞTERİ’yı borç altına sokan belgeleri MÜŞTERİ’ ye gönderecektir.

d) MÜŞTERİ’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın veya hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa MÜŞTERİ kusuru oranında TEDARİKÇİ’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan MÜŞTERİ sorumlu değildir. 

e) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle TEDARİKÇİ tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

MÜŞTERİ, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ’dan talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı TEDARİKÇİ’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

12. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

13. YÜRÜRLÜK

MÜŞTERİ, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. TEDARİKÇİ, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede MÜŞTERİ tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

TEDARİKÇİ:

MÜŞTERİ:

TARİH: